Wspólnota „Płomień Miłosierdzia”

Jarosław Czerkawski
Cicha Janina
Domagała Dariusz
Domagała Jadwiga
Głogowska Maria
Kopeć Krystyna
Lutwin Helena
Owczarek Janina
Posłowska Teresa
Wiącek Kamila
Wiącek Marzena
Wołowiec Danuta
Wróbel Marianna
Wróbel Władysław