Róża Św. Rodziny z Nazaretu

L.p. Nazwisko i imię  
1. Bocheńska Elżbieta zelatorka
2. Bętkowska Barbara
3. Chudzicka Danuta
4. Cieśla Maria
5. Kapusta Krystyna
6. Kopeć Krystyna
7. Kosmala Krystyna
8. Kowal Zofia
9. Matys Renata
10. Myca Danuta
11. Piotrowska Barbara  
12. Posłowska Agata
13. Posłowska Anna
14. Pyk Urszula
15. Szewczyk Kazimiera
16. Wiącek Marzena
17. Winiarska Barbara
18. Wołowiec Wanda
19. Woś Beata
20. Zawadzka Celina