Rada Ekonomiczna

Ks. Jarosław Czerkawski

Augustowska Halina

Głogowski Grzegorz

Wróbel Władysław

Żarnowiecki Bogdan