Róża NMP Różańcowej

L.p. Nazwisko i imię  
1. Snochowska Marianna zelatorka
2. Bal Anna
3. Biernacka Barbara
4. Borcuch Małgorzata
5. Grzanka Krystyna
6. Karyś Eleonora
7. Lurzyńska Stanisława
8. Pawełkiewicz Henryka
9. Piłat Alina
10. Piotrowska Danuta
11. Posłowska Maria
12. Rojek Helena
13. Snochowska Zofia
14. Socha Anna
15. Szymkiewicz Maria
16. Tetelewska Halina
17. Winiarska Helena
18. Wójcik Genowefa
19. Wsół Zofia
20. Owczarek Janina