Ogłoszenia Duszpasterskie Niedzieli Miłosierdzia Bożego (07 kwietnia 2024 r.)

Ogłoszenia Duszpasterskie Niedzieli Miłosierdzia Bożego (07 kwietnia 2024 r.)

Ogłoszenia Duszpasterskie Niedzieli Miłosierdzia Bożego (07 kwietnia 2024 r.)

  1. Sprzątanie kościoła: Teresa Golenia, Anna Bal, Joanna Cieślak, Monika Tarłowska. Z ofiarą dołączyli Eleonora Karyś, Krystyna Grzanka, Marianna Szymkiewicz, Andrzej Tetelewski.
  2. Praca:
  3. Dziękuję za ofiary złożone w Wielki Piątek na bazylikę Grobu Bożego w Jerozolimie oraz na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła w Lublinie. Bóg zapłać.
  4. Wypłaciłem za prace przy przebudowie w głównej alejce – 5600 zł. W tym tygodniu rozpoczną się prace przy dużym parkingu. Zostanie na całości położony ażur. Zostanie zlikwidowana żwirowa droga, na której co chwilę pojawiają się doły.
  5. W poniedziałek zapraszam kolejkę sprzątającą po Mszy św. do rozbiórki dekoracji Grobu Pańskiego.
  6. W piątek po Mszy św. Godzina Miłosierdzia.
  7. W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 Msza św. dla rodzin z małymi dziećmi.
  8. Kalendarz Kościoła: poniedziałek – uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu można się wpisać do książki duchowej adopcji i modlić się o uratowanie dziecka poczętego.
  9. Solenizantom bieżącego tygodnia składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego.
  10. Prasa katolicka – „Niedziela” do odebrania w zakrystii.