Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedzieli Wielkanocy (12 maja 2019 r.)

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedzieli Wielkanocy (12 maja 2019 r.)

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedzieli Wielkanocy (12 maja  2019 r.)

 1. Sprzątanie kościoła: Elżbieta Dudek, Zofia Galera, Marcin Galera, Paweł Galera, Lidia Galera, Paulina Galera, Edyta Galera. Sprzątanie przejmują rodzice dzieci pierwszokomunijnych.
 2. Zapowiedzi przedślubne: Sylwia Żarnowiecka – panna, parafia tutejsza, Sornat Szymon – kawaler, par. Małogoszcz, zapowiedź pierwsza; Barbara Kowal – panna, par. Wniebowstąpienia Pańskiego Warszawa, Patryk Szeląg – kawaler, par. w Opatowie zapowiedź pierwsza.
 3. Praca: Jan Posłowski – koszenie trawy. Prace w kościele.
 4. Dziękuję wszystkim za udział w uroczystościach odpustowych, za modlitwę i duchowe zaangażowanie. Dziękuję mieszkańcom z Na Stola za przygotowanie oprawy liturgicznej uroczystości. Bóg zapłać. Przypominam, że zgodnie z ustaleniami gdzie jest uroczystość Bożego Ciała to ta część naszej parafii przygotowuje oprawę liturgiczną na rezurekcję, odpust oraz samo Boże Ciało. W tym roku Boże Ciało przypada na Na Stolu, więc mieszkańcy za pośrednictwem radnych po konsultacji ze mną, włączają się w  przygotowanie uroczystości. W następnym roku Boże Ciało będzie na Modrzewiu.
 5. Dziś od godz. 18.00 poświęcenie pól. Zacznę od Modrzewia, Górka, Na Stole, Leśniówka.
 6. W poniedziałek o godz. 18.15 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi.
 7. W poniedziałek przypada 13 maja. Rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie. O godz. 19.30 różaniec, a po nim Msza św. Nabożeństwa do października będzie prowadził ks. Karol Stawowczyk, który miał u nas rekolekcje adwentowe. Przez cały czas będzie sprawowana Msza św. w intencji rodzin naszej parafii oraz o nowe powołania do kapłaństwa.
 8. W piątek msza św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 19.00.
 9. W sobotę przypada w naszej wspólnocie uroczystość pierwszej komunii św. Msza św. będzie sprawowana o godz. 11.00. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców o duchowe przygotowanie się do tej uroczystości.
 10. Komunia w przyszłym roku będzie 16 maja o godz. 11.00.
 11. Prasa katolicka „Niedziela” do odebrania w zakrystii.