LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – ASYSTA, LEKTORZY I KANTORZY

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – ASYSTA, LEKTORZY I KANTORZY

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

 

 1. LITURGIA ŚWIATŁA
 2. Komentarz przed rozpoczęciem liturgii – Tomasz Orkisz
 3. Kapłan i asysta gromadzą się przed ołtarzem
 4. Wygaszenie świateł (Paweł Galera)

kadzidło – Kacper Łukawski, Daniel Łukawski

ministrant paschału – Jakub Głogowski, Mateusz Socha

 1. Poświęcenie ognia
 2. b) żłobienie na paschale (paschał trzyma ministrant)
 3. c) zapalenie paschału
 4. d) zasypanie kadzidła
 5. Procesja do ołtarza: kadzidło, paschał,

Śpiew „ŚWIATŁO CHRYSTUSA”:

 1. Zapalenie światła w kościele (Paweł Galera)
 2. Celebrans stawia paschał i wszyscy idą na swoje miejsca
 3. Komentarz do orędzia wielkanocnego – Tomasz Orkisz
 4. ORĘDZIE PASCHALNE – Filip Jurkiewicz

 

 1. LITURGIA SŁOWA
 2. komentarz do liturgii słowa – Tomasz Orkisz
 3. I czytanie – Marzena Wojewódzka; psalm – Marzena Wiącek; modlitwa kapłana
 4. II czytanie – Mateusz Socha; psalm – Maria Brzoza; modlitwa kapłana
 5. III czytanie – Agnieszka Dymińska; psalm – Ewa Posłowska; modlitwa kapłana
 6. IV czytanie – Marek Cieślak; psalm – Kamila Wiącek; modlitwa kapłana
 7. V czytanie – Ilona Kundera; psalm – Aleksandra Zawadzka; modlitwa kapłana
 8. VI czytanie – Małgorzata Szyszka; psalm – Karolina Lis; modlitwa kapłana
 9. VII czytanie – Gabriela Posłowska; psalm – Dariusz Domagała; modlitwa kapłana

Komentarz przed „Chwała” – Tomasz Orkisz

„CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU…” ministrant światła zapala świece na ołtarzu

Po „Chwała…” kapłan odmawia kolektę

 1. komentarz przed epistołą i alleluja – Tomasz Orkisz
 2. IV czytanie – epistoła – Ewelina Zawadzka
 3. ALLELUJA!!! (wychodzi kadzidło ‑ zasypanie itd.) – Kamila Wiącek, Filip Jurkiewicz, Katarzyna Klimczak, Dariusz Orkisz, Aleksandra Zawadzka, Mateusz Klimczak
 4. Ewangelia

 

 1. LITURGIA CHRZCIELNA

Chrzcielnica ustawiona na środku kościoła (Marek Cieślak, Janusz Socha)

 1. Komentarz do liturgii chrzcielnej – Tomasz Orkisz
 2. LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – Kacper Lutwin, Dariusz Orkisz
 3. Błogosławieństwo wody – modlitwa kapłana przy paschale (mszał i mikrofon – Jakub Głogowski i Mateusz Socha)
 4. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

– komentarz do odnowień przyrzeczeń chrzcielnych – Tomasz Orkisz

– pokropienie wiernych i modlitwa powszechna (kropidło – Paweł Galera)

 1. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

– przygotowanie darów (Maciej Myca, Igor Kubicki); mszał (Szczepan Kowalski)

– zasypanie i okadzenie lavabo (Kacper Łukawski, Daniel Łukawski; Antoni Posłowski, Jan Głogowski)

– taca – Paweł Galera, Marek Cieślak – pamiętać o placu)

– normalny przebieg Eucharystii: dzwonki i gong – Michał Sobota, Franciszek Posłowski)

Zakończenie: błogosławieństwo i wyjście