LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO

LITURGIA MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ:

 

WIELKI CZWARTEK

— Komentarz przed rozpoczęciem liturgii – Kacper Łukawski

 • Krzyż: Szczepan Kowalski. Świece przy krzyżu: Jakub Malczewski, Szymon Głowacki

— Wejście asysty i okadzenie ołtarza (Maciej Myca, Igor Kubicki)

 

OBRZĘDY WSTĘPNE

 

— „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU” (dzwony – Janusz Socha; dzwonki – Jakub Malczewski, Michał Zawadzki, Tomasz Durlik)

 1. LITURGIA SŁOWA

 

— Komentarz – Kacper Łukawski

 1. I czytanie – Jakub Głogowski
 2. psalm – Kacper Lutwin
 3. II czytanie – Antoni Posłowski
 4. „Chwała Tobie…” (zasypanie kadzidła i przejście do ambonki)
 5. EWANGELIA
 6. Homilia

– Komentarz przed obmyciem nóg: Kacper Łukawski

Obmycie nóg – pomoc księdzu: Paweł Galera, Marek Cieślak

Do obmycia nóg:

 1. Obmycie nóg: Mateusz Socha, Szczepan Kowalski, Szymon Bakalarz, Ryszard Wołowiec, Jerzy Kowalski, Stanisław Bocheński
 2. Modlitwa Powszechna – Jan Głogowski

 

 

 

 1. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

 

 — Komentarz – Kacper Łukawski

 1. dary do ołtarza przynoszą: Ilona i Michał Zasadowscy
 2. przygotowanie darów -Wojciech Myca, Michał Sobota; mszał – Franciszek Posłowski
 3. taca – Marek Cieślak, Paweł Galera
 4. okadzenie – Maciej Myca, Igor Kubicki; obmycie rąk księdza (Wojciech Myca, Michał Sobota)
 5. Kołatki: Tomasz Durlik, Piotr Bocheński
 6. KOMUNIA ŚWIĘTA: Patena – Paweł Galera

 

 1. MODLITWA PO KOMUNII

— komentarz przed procesją do ciemnicy – Kacper Łukawski

Korporał Jan Głogowski; welon Franciszek Posłowski

Ustawienie się asysty: kadzidło – Maciej Myca, Igor Kubicki; świece – Michał Zawadzki, Tomasz Durlik

Kołatki: Antoni Wawrzycki, Szymon Głowacki

Świece: Wojciech Myca, Szymon Bakalarz

Okadzenie Najświętszego Sakramentu i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji (śpiew); okadzenie i powrót do zakrystii

Obnażenie ołtarza – Janusz Socha, Marek Cieślak

 

 

 

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU:

 

Droga Krzyżowa:

 

Rycerze Kolumba: Andrzej Słowiński, Mirosław Wiącek, Stanisław Bocheński

 

  — Komentarz przed rozpoczęciem liturgii – Kacper Łukawski

 

Wejście asysty (przed ołtarzem ukłon i ustawienie)

Kapłan pada na twarz ‑ asysta klęka

Zajęcie swoich miejsc w prezbiterium: KOLEKTA

 1. LITURGIA SŁOWA:

– Komentarz– Kacper Łukawski

 1. I czytanie – Marzena Wojewódzka
 2. psalm – Aleksandra Zawadzka
 3. II czytanie – Beata Woś
 4. „Chwała Tobie…” – Aleksandra Zawadzka
 5. Męka Pańska (J 18, 1-19, 42) – Daniel Łukawski, Tomasz Orkisz
 6. Homilia

— Komentarz przed modlitwą powszechną – Kacper Łukawski

 1. Uroczysta Modlitwa Powszechna
  1. ADORACJA KRZYŻA

— Komentarz – Kacper Łukawski

Odsłonięcie w prezbiterium, pokłon krzyżowi: celebrans, asysta, wierni

Przeniesienie krzyża przed ołtarz – Janusz Socha,

Adoracja krzyża: Antoni Posłowski, Igor Kubicki;

Świece koło krzyża – Szymon Głowacki, Jakub Malczewski; Szymon Bakalarz, Wojciech Myca.

Taca przy krzyżu: Antoni Wawrzycki – Michał Zawadzki.

Przygotowanie ławki z nakryciem pod krzyż – Janusz Socha, Marek Cieślak

 1. KOMUNIA ŚWIĘTA

— komentarz w czasie przygotowań do Komunii św. – Kacper Łukawski

 1. nakrycie ołtarza (obrus, mszał, korporał) – Janusz Socha, Marek Cieślak; mszał i mikrofon – Maciej Myca
 2. przyniesienie puszek z Najświętszego Sakramentu z ciemnicy; świece – Szymon Bakalarz, Wojciech Myca.
 3. Kołatki: Szymon Głowacki, Piotr Bocheński.

„Ojcze nasz…” itd.

Kołatki – Szymon Bakalarz, Jakub Malczewski

— udzielenie Komunii św. (pateny – Jan Głogowski, Maciej Myca)

 1. Modlitwa po Komunii

 

 1. PROCESJA DO GROBU PAŃSKIEGO

 

— komentarz – Kacper Łukawski

Asysta ustawia się na w kierunku grobu Pańskiego i klęka

Wystawienie i przykrycie monstrancji welonem – korporał (Igor Kubicki); welon na monstrancję i dla księdza (Maciej Myca)

Przejście do Grobu Pańskiego

Okadzenie: Szczepan Kowalski, Maciej Myca

Modlitwa i powrót do zakrystii

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

 

Przygotowanie ogniska: Mirosław Wiącek, Stanisław Bocheński

Schowanie Pana Jezusa do tabernakulum.

Przykrycie figury Pana Jezusa w grobie: Janusz Socha, Marek Cieślak. 

 1. LITURGIA ŚWIATŁA

­– Komentarz przed rozpoczęciem liturgii – Kacper Łukawski

 1. Kapłan i asysta gromadzą się przed ołtarzem
 2. Wygaszenie świateł: Paweł Galera

Kadzidło – Daniel Łukawski, Tomasz Orkisz

Ministrant paschału (mszał, mikrofon, grona do paschału): Mateusz Socha, Igor Kubicki, Maciej Myca.

 1. Poświęcenie ognia
 2. b) żłobienie na paschale (paschał trzyma ministrant)
 3. c) zapalenie paschału
 4. d) zasypanie kadzidła
 5. Procesja do ołtarza: kadzidło, paschał, ministranci

Śpiew „ŚWIATŁO CHRYSTUSA”:

 1. Zapalenie światła w kościele: Paweł Galera
 2. Celebrans stawia paschał i wszyscy idą na swoje miejsca
 3. ORĘDZIE PASCHALNE – Jakub Bartkiewicz

 

 1. LITURGIA SŁOWA

– Komentarz do liturgii słowa – Kacper Łukawski

 1. I czytanie – Małgorzata Szyszka;

psalm – Marzena Wiącek; modlitwa kapłana

 1. II czytanie – Marek Wrona;

psalm – Ewa Posłowska; modlitwa kapłana

 1. III czytanie – Agnieszka Dymińska;

psalm – Maria Brzoza; modlitwa kapłana

 1. IV czytanie –Jakub Głogowski;

psalm – Kamila Wiącek; modlitwa kapłana

 1. V czytanie – Ewelina Zawadzka;

psalm – Kacper Lutwin; modlitwa kapłana

 1. VI czytanie – Joanna Cieślak;

psalm – Karolina Lis; modlitwa kapłana

 1. VII czytanie – Anita Orkisz;

psalm – Justyna Głogowska; modlitwa kapłana

„CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU…” ministrant zapala świece na ołtarzu (Maciej Myca)

Po „Chwała…” kapłan odmawia kolektę

– komentarz przed epistołą i alleluja – Kacper Łukawski

 1. Czytanie – epistoła – Marek Cieślak
 2. ALLELUJA!!! (wychodzi kadzidło ‑ zasypanie itd.) – Chór
 3. Ewangelia i homilia

 

 1. LITURGIA CHRZCIELNA

Chrzcielnica ustawiona na środku kościoła (Paweł Galera, Janusz Socha)

– Komentarz do liturgii chrzcielnej – Kacper Łukawski

 1. LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – Kacper Lutwin, Dariusz Orkisz
 2. Błogosławieństwo wody – modlitwa kapłana przy paschale (mszał i mikrofon – Igor Kubicki, Maciej Myca)
 3. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

– świece: Antoni Posłowski, Mateusz Socha.

– pokropienie wiernych (kropidło i kociołek: Szczepan Kowalski)

 

 1. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

— Komentarz – Kacper Łukawski

– przygotowanie darów: Jakub Malczewski, Piotr Bocheński; mszał i mikrofon: Maciej Myca

– zasypanie i okadzenie: Daniel Łukawski, Tomasz Orkisz;

– obmycie rąk księdza: Michał Sobota, Antoni Wawrzycki

– taca – Paweł Galera, Janusz Socha

Normalny przebieg Eucharystii:

– dzwonki i gong – Tomasz Durlik, Michał Zawadzki

— Komentarz przed przyjęciem komunii – Kacper Łukawski

Patena: Paweł Galera

 1. ZAKOŃCZENIE I REZUREKCJA

— Komentarz – Kacper Łukawski (podaje porządek procesji)

Welon: Franciszek Posłowski

Asysta ministrancka ustawi się na środku kościoła.

Rezurekcja: procesję rezurekcyjną przygotowują mieszkańcy Górki.

Porządek procesji:

 1. Krzyż i figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego;
 2. Ministranci:

dzwonki:

pierwsze okrążenie: pierwsza para ministrantów;

drugie okrążenie: druga para ministrantów;

trzecie okrążenie: trzecia para ministrantów.

 1. Różaniec;
 2. Feretron;
 3. Chorągiew;
 4. Panie z lampionami;
 5. Panowie z pochodniami;
 6. Kadzidło;
 7. Ksiądz z Najświętszym Sakramentem pod baldachimem.

Po powrocie do kościoła: tron i korporał: Marek Cieślak.

Figurę Pana Jezusa ustawiamy na postumencie.

Krzyż przy tabernakulum.

Śpiew: Ciebie Boga wysławiamy

Dzwonki i gong: Szymon Głowacki, Michał Sobota

Kadzidło, modlitwa (welon: Franciszek Posłowski)

Zakończenie: błogosławieństwo i wyjście