Ogłoszenia duszpasterskie XXIII Niedzieli Zwykłej

(05 września 2021 r.)

 1. Sprzątanie kościoła: Teresa Golenia, Joanna Cieślak, Monika Tarłowska, Iwona Smolarczyk. Z ofiara dołączyły Krystyna Grzanka, Marianna Szymkiewicz. Dziękuję za wypranie obrusów.
 2. Dziś na Mszy św. o godz. 12.00 poświęcenie stacji drogi krzyżowej.
 3. Zbiórka na remont kościoła: Bóg zapłać za ofiary złożone na remont świątyni.
 4. Zgodnie z zapowiedzią dziś dalsza część spraw omówionych na spotkaniu Rady Parafialnej i Ekonomicznej. Poruszaliśmy sprawę finansów parafii i utrzymania księdza. Z chwila powstania parafii należący do niej wierni zobowiązują się do utrzymania samej parafii, księdza i ewentualnie osób zatrudnionych na parafii (kościelny, organista, zatrudnianie osób do sprzątania kościoła) Dzięki Bogu za sprzątanie kościoła jest odpowiedzialna kolejka, która wkłada pracę na rzecz parafii. Jeśli chodzi o finansowanie parafii – podstawowymi dochodami parafii są ofiary składane na tacę (żadna taca nie należy do księdza). Ponadto na finanse parafii składają się dobrowolne ofiary składane na kolędzie – u nas kolędzie ofiary są składane na kościół i dla księdza. Do kasy parafialnej należą także ofiary składane przez pojedynczych wiernych. Kasę parafialną zasilają także ofiary składane z racji prowadzonych remontów (dodatkowe opodatkowanie się przez wiernych). Parafia nie ma żadnego dofinansowania z budżetu państwa. jeśli chodzi dochody księdza – podstawowymi są ofiary składane z racji sprawowanych mszy św., ofiary z posług – śluby, chrzty, pogrzeby. Źródłami utrzymania są także ofiary kolędowe i wypominkowe. Ksiądz sprawujący posługę w parafii jest opodatkowany przez państwo i płaci składkę ZUS tak jak każdy obywatel. W naszej parafii istnieją msze św. zbiorowe – z tych mszy św. ksiądz zatrzymuje dla siebie tylko jedną ofiarę, reszta pieniędzy idzie na cele parafialne (w naszym przypadku są nimi pensja dla organisty, dla osoby sprzątającej na plebani i gotującej na różnych uroczystościach parafialnych, ze zbiorowych intencji pokrywane są także bieżące wydatki oraz jeśli coś zostanie dokładam pozostałą resztę do remontu kościoła). Msza św. zbiorowa jest wyjątkową mszą, na sprawowanie której zgodę wyraża ks. biskup. Jeśli ksiądz nie będzie miał intencji wciągu tygodnia to ma obowiązek zlikwidować taką mszę zbiorową. Proboszcz w Posłowicach dostał przywilej sprawowania trzech mszy św. w niedzielę oraz w uroczystości – ale ofiarę ma tylko jedną. Przelicznik jest prosty, ile dni w miesiącu tyle ofiar (30×1 ofiara) to daje pensje proboszczowi. Z ofiar składanych z racji wypominek i kolędy każdy ksiądz zgodnie z zarządzeniem ks. biskupa przeznacza wyznaczoną część na cel sprecyzowany przez biskupa. A zatem nie wszystkie ofiary w całości przynależą do księdza. W naszej parafii ze względu na to, że nie ma wielu posług (śluby, pogrzeby, chrzty), ksiądz utrzymuje się z pieniędzy składanych z racji odprawianych Mszy św. zgodnie z prawem kościelnym. Wszystkie ofiary wpisywane są do ksiąg finansowych, które raz do roku sprawdza przedstawiciel kurii a raz na pięć lat z całego pięcioletniego okresu ks. biskup przy wizytacji.
 5. W środę przypada wspomnienie Narodzenia NMP. Na Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego.
 6. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami.
 7. W czwartek o godz. 18.00 próba chóru. Jeśliby ktoś chciał przynależeć do chóru to proszę zgłosić się do naszego organisty na przesłuchanie.
 8. W piątek po Mszy św. spotkanie z młodzieżą do bierzmowania i ich rodzicami.
 9. Dzieci po Mszy św. zapraszam po książeczki uczestnictwa we Mszy św.
 10. Kalendarz liturgiczny: środa – święto Narodzenia NMP.
 11. Solenizantom bieżącego tygodnia składamy serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego.
 12. Prasa katolicka – „Niedziela” do odebrania w zakrystii.